[TMD] management

Zorg nieuws

TMD is op de hoogte

Zorg nieuws

 

Veranderingen Jeugdwet en WMO

 

De transitie van de WMO en de Jeugd-GGZ naar de gemeenten, en de korting van 30% op de zorgbudgetten hebben grote gevolgen voor zorgaanbieders en praktijken.

 

Wat verandert er?

  • Gemeenten nemen zelf, of via een WMO-kantoor, de declaratie-controle over van de verzekeraars

  • Zorgaanbieders zijn nu zelf financieel verantwoordelijk voor de overschrijding van hun budgetplafonds

  • Gemeenten vragen om een jaarverslag of een samenstellingsverklaring. Die weegt mee in de beslissing voor contractverlengingen 

Meer gevolgen

  • Zorgaanbieders krijgen veel meer contract- en communicatiepartners

  • Voor zorgaanbieders zijn de eisen voor de procesuitvoering en zorgadministratie vaak onduidelijk

  • Gemeentes gaan controleren op prijs en kwaliteit bij zorgaanbieders 

Basis GGZ biedt patiënten meer mogelijkheden
Op dit moment krijgen patiënten vanuit het basispakket maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Als dit niet genoeg is komen mensen snel in de specialistische zorg terecht. Door het invoeren van de basis GGZ kan een aanzienlijk deel van de patiënten die nu in de gespecialiseerde GGZ wordt geholpen naar de basis GGZ.
In plaats van de vijf consulten biedt de basis GGZ vijf prestaties, waarvan vier zorgprestaties elk een heel behandelingstraject omvatten van intake tot ontslag. De zorgvraag van de patiënt staat hier centraal. Dat kan gaan om het aantal consulten, maar ook om de combinatie van contact en e-health. Voor elke prestatie geldt één maximumtarief.
De NZa heeft een vijfde prestatie vastgesteld die bestemd is voor twee specifieke situaties. De eerste situatie is dat patiënten in 2013 met een behandeling zijn gestart, waarvan er nog een consult in 2014 valt. In de tweede situatie gaat het om patiënten die naar de basis GGZ zijn verwezen en terugkomen bij de huisarts, omdat er geen stoornis is. Deze patiënten zouden in 2014 meteen hun hele eigen risico moeten betalen, omdat in de basis GGZ integrale tarieven gelden. De vijfde prestatie voorkomt dat. Deze situaties zullen in de loop van 2014 minder voorkomen, omdat het aantal  overgangssituaties afneemt en het verwijzen steeds meer aansluit bij de nieuwe situatie. De prestatie geldt tot 2015 en de NZa monitort zorgvuldig of er vaak gebruik van wordt gemaakt.

 

Bron: NZa

 

Let op: Declaraties met openingsdatum 2012 mag tot uiterlijk 15 maart 2014 worden gedeclareerd volgens het NZA

 

12 september 2013

 

NZA start onderzoek naar omvang zorgfraude

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vandaag haar onderzoeksopzet voor het onderzoek naar de omvang van zorgfraude in Nederland aangeboden aan minister Schippers en staatsecretaris Van Rijn.

Minister Schippers heeft dit onderzoek eerder dit jaar aan de Tweede Kamer toegezegd tijdens het debat over zorgfraude. Doel van het onderzoek is om te komen tot een onderbouwde schatting van de omvang van de zorgfraude en een analyse te maken van de mogelijk fraudegevoelige aspecten in het zorgsysteem.

In december worden de eerste voorlopige resultaten verwacht. In juli 2014 moet het onderzoek afgerond zijn.
 
Bron - Rijksoverheid.nl