[TMD] management

Elke zorginstelling heeft andere eisen.

Bij TMD zijn we wel wat gewend.

Zorginstelling

 

Middelgrote praktijken en  zorginstellingen hebben eigen specifieke behoeften op het gebied van administratieve ondersteuning. Automatisering is eerder een must dan een keuze. Aanschaf van een webbased EPD is de eerste stap. In het vervolgtraject vraagt de  constant wijzigende regelgeving om deskundige toetsing.

 

Bent u 'regelgeving proof'?

  • Volgt uw organisatie nog de juiste regels omtrent DBC-systematiek?
  • Zijn de mensen binnen uw organisatie bekend met de actuele regelgeving?
  • Worden de zorgproducten / diensten in uw organisatie uitgevoerd en gedeclareerd conform de contracten van de zorgverzekeraars.

Niet alleen helpt TMD u om bekend te maken met de actuele regelgeving die op uw organisatie van toepassing is. Wilt u uw dienstenpakket uitbreiden met een nieuw zorgproduct maar u weet niet hoe dit ingericht moet worden? Dan richt TMD uw organisatie zodanig in zowel op automatiseringsvlak als ook op de kwaliteit van uw personeel.  Kom gerust met vragen. Ook op beleidsniveau denken we graag met u mee.

 

TMD biedt GGZ ondersteuning

Digitalisering van de administratieve en logistieke processen biedt veel voordelen. TMD heeft ervaring met diverse softwareleveranciers (o.a. Medicore). TMD adviseert onafhankelijk. Naast onze kennis en kunde is de praktijkervaring de basis voor ons advies. Bovendien helpt TMD met de implementatie van het gekozen softwaresysteem. Het resultaat? Tijdswinst en het optimaal benutten van het softwarepakket. De investering wordt ten volle benut. Altijd.

 

Wilt u meer weten?
Bel ons.