[TMD] management

Gemeente - Jeugd 2015

Bent u Gemeente-proof ?

Gemeente Jeugd GGZ

 

Bent u als zorgorganisatie of zorgzelfstandige gemeente-proofDe transitie van de WMO en de Jeugd-GGZ naar de gemeenten, en de korting van 30% op de zorgbudgetten hebben grote gevolgen voor zorgaanbieders en praktijken.

  

[TMD] management kan u ondersteunen bij uw praktijkadministratie en contractering zodat u zich kunt richten op uw cliënten.

 

Wij kunnen voor u:

 • Tussenpersoon zijn voor de gemeente. Zo hoeft u niet zelf de kennis te hebben over de vele afwijkende regelingen en afspraken.
 • Kennis- advies- en implementatiepartner in het innoveren en delen van oplossingen.

Ook bieden wij u:

 • Het [TMD]-kenniscentrum voor wet- en regelgeving.
 • Flexibele capaciteit voor zorgadministratie.

 • Pre-audit risico-inschatting.

 • Advies over de inrichting van EPD-software.

 • Implementatie van EPD-software

 • Trainen van medewerkers in gebruik EPD-software 

Wat verandert er?

 • Gemeenten nemen zelf, of via een WMO-kantoor, de declaratie-controle over van de verzekeraars
 •  Zorgaanbieders zijn nu zelf financieel verantwoordelijk voor de overschrijding van hun budgetplafonds
 • Gemeenten vragen om een jaarverslag of een samenstellingsverklaring. Die weegt mee in de beslissing voor contractverlengingen

 Meer gevolgen

 •  Zorgaanbieders krijgen veel meer contract- en communicatiepartners
 • Voor zorgaanbieders zijn de eisen voor de procesuitvoering en zorgadministratie vaak onduidelijk

 • Gemeentes gaan controleren op prijs en kwaliteit bij zorgaanbieders

Neem contact met ons op voor een passend aanbod.