[TMD] management

Signalering budget zorgverzekeraar

Voorkom verrassingen terugbetaling budget!

Signalering budget zorgverzekeraar

 

Gezien de aangescherpte budgetplafonds door de zorgverzekeraars en de strenge controle hierop middels monitoring van uw productie, merken wij dat er behoefte is aan financieel overzicht in de zorgadministratie. Informatie wat actueel is en met een praktische vertaling om de vraag te beantwoorden "zo ja, en nu?".

 

Naast het declareren van de verleende zorg is het ook van belang om financieel inzicht te krijgen in de lopende behandelingen. Dit om tijdig te kunnen sturen op eventuele overschrijdingen van het overeengekomen budget. Indien u hierop niet of niet tijdig handelt, dan is er een groot risico dat u achteraf terug moet betalen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de zorgverzekeraar uw DBC-tarief/basisproduct-tarief gaat inkorten. Wij helpen u om uw zorgadministratie transparant in te richten en te behouden.


Signalering bij overschrijding van het budget

Uw zorgovereenkomsten worden verwerkt in overzichten om hiermee (periodiek) te controleren of u uw budget niet overschrijdt. Dit overzicht kan structureel of op verzoek aan u worden verstuurd. Om deze overzichten te kunnen opstellen, dient als voorwaarde dat wij toegang hebben tot uw EPD-software en inzicht in uw zorgovereenkomsten. 

Daarnaast stemmen wij met u af omtrent de eventuele te nemen stappen om uw praktijkbeleid te wijzigen. Bijvoorbeeld clientaanname of verspreiding van

productie in de DBC's/basisproducten.

 

Afhankelijke van uw softwarepakket kunnen wij u een vooraf vastgesteld aanbod doen. (richtprijs 75,= euro all-in.) Hiermee verplicht u zich niet tot afname van meerdere diensten.

Laat u ons weten of u interesse heeft?